rechtstreeks doneren

U kunt een bedrag doneren door storting op:

bankrekening NL07 INGB 0004 9911 26 ten name van Stichting BAB te Den Hoorn