Financiële jaaroverzichten

Het financieel overzicht is nu als pdf file opgenomen. Als u op onderstaande rode naam klikt, krijgt u het complete overzicht van de laatste jaren in beeld.

Daaruit blijkt dat we in 2013 veel goede dingen uitgevoerd hebben, waarbij het belangrijkste toch wel is de bouw van de school in de heuvels van Mirsarai, een school met nu nog drie klassen. Er wordt aan kleuters, groep 1 en groep 2 les gegeven, en aan een klein groepje leerlingen voor groep 3. De bouwkosten bedroegen € 7.444,=. De vier leerkrachten van deze school komen de eerste jaren voor onze rekening, wat een uitgave van circa € 200,= per maand is. De klaslokalen voor de Tripura’s komen in het boekjaar 2014 in beeld!

Het jaar 2013 is ook het jaar waarin we voor het eerst gedurende 12 maanden de exploitatie van ons gezinshuis hebben. In 2013 was hiermee bijna € 5.000,= gemoeid. In dit bedrag zijn de kosten voor de leiding, het schoolgeld, de bijscholing, kleding, huur en eten en andere kleine zaken, dus alles voor de gezinsopvang van onze zes meisjes inbegrepen.

Wat ook naar voren komt is dat, alhoewel we een kleine NGO zijn, we in de afgelopen jaren toch al voor meer dan € 50.000,= in Bangladesh aan verbetering van de leefomstandigheden hebben bijgedragen!

 

jaaroverzicht tm 2013-12

Laatst gerealiseerde project

Nieuwe spullen voor de primary school

Stichting BAB ondersteunt het onderwijs van schoolkinderen. De regering betaalt inmiddels zowel het lesgeld als de noodzakelijke boeken, maar niet pennen, papier en het uniform. Op de primary school in één van de naburige dorpen, worden ieder jaar door ons oranje school uniformen en school spullen uitgedeeld.  Op de deze school zitten 190 leerlingen in […]

Lees Verder