Bestuur

Bij de oprichting in 2007 zijn als bestuurders aangetreden Jashim Uddin Litton als voorzitter, Herman Bakker als secretaris/penningmeester, Wiebe Albers en Henk Switzer als algemeen bestuurslid. Allen zijn een of meerdere malen in op eigen kosten in Mirsarai geweest. Litton is meerdere malen per jaar in Bangladesh o.a. voor de kwaliteitscontrole van de kleding die hij daar laat produceren Het bestuur heeft de afgelopen jaren de projecten bepaald waar BAB zich mee bezig heeft gehouden. Per 10-2-2012 is toegetreden als bestuurslid Jolanda Zwaagstra, speciaal belast met het in 2012 van start gegane onderdeel: ons gezinshuis voor weesmeisjes.

In 2013 zijn Wiebe Albers (op eigen verzoek) en Henk Switzer (volgens schema) als bestuurslid afgetreden. We zijn nog op zoek naar nieuwe bestuurders!

Het bestuur kan niet goed functioneren zonder de lokale ondersteuning in Bangladesh. Rubi woont in Mirsarai en is onze projectcoördinator die onderzoekt waar in Mirsarai nog waterpompen en w.c.’s geplaatst kunnen worden. Deze plannen legt hij voor aan het bestuur, en bij goedkeuring worden deze door hem uitgevoerd. Hierbij legt hij financiële verantwoording af aan Kawsar, werkzaam op het kantoor in Chitagong. Uitvoering vindt onder toezicht van Rubi plaats door lokale aannemers. Periodiek worden de uitgevoerde projecten door de bestuursleden bezocht en op die wijze ook achteraf gecontroleerd.

Beloningsbeleid: De bestuursleden ontvangen geen beloning. Kosten van reizen naar Bangladesh worden door BAB ook niet vergoed en zijn dus voor eigen rekening!

Laatst gerealiseerde project

Nieuwe spullen voor de primary school

Stichting BAB ondersteunt het onderwijs van schoolkinderen. De regering betaalt inmiddels zowel het lesgeld als de noodzakelijke boeken, maar niet pennen, papier en het uniform. Op de primary school in één van de naburige dorpen, worden ieder jaar door ons oranje school uniformen en school spullen uitgedeeld.  Op de deze school zitten 190 leerlingen in […]

Lees Verder