Informatie

de vijf weesmeisjes

De Stichting, opgericht in 2007, heeft als doelstelling het verbeteren van de leef- en woonomstandigheden van de allerarmsten in Bangladesh, met name in de regio Mirsarai. Dit realiseren we door o.a. lokaal wc’s en waterpompen plaatsen. Hiernaast worden schoolgaande kinderen ondersteund door het verstrekken van (oranje) uniformen, schoolspullen en computers. Sinds medio 2012 hebben we ook een gezinshuis voor 6 weesmeisjes! Zo zijn er in 2012 30 wc’s  en 10 waterpompen in de omgeving van Mirsarai geplaatst.

In ons gezinshuis voor meisjes in Chitagong is plaats voor een achttal meisje met een mogelijkheid tot uitbreiding van de (tijdelijke) opvang tot tien meisjes. Zij krijgen hier een veilige thuishaven en zullen onderwijs ontvangen. Hiermee krijgen ze de kans op een volwaardig en onafhankelijk leven. En op volwassen leeftijd kunnen ze een positieve bijdrage leveren aan de Bengaalse maatschappij.

Na de inrichting en het aantrekken van leidinggevenden zijn in de loop van 2012 in een aantal fases vijf meisjes opgenomen in de leeftijdgroep van 4 tot 10 jaar! Inmiddels (2013) gaan er vier naar school, de jongste blijft nog lekker thuis. In augustus 2013 is de zesjarige Tanjina erbij gekomen. We houden rekening met een verdere uitbreiding van het aantal meisjes met een of twee meisjes. Hierboven een foto van de meisjes uit 2012, nog zonder Tanjina die in erbij 2013 gekomen is.

Ook in 2013 zijn we met deze activiteiten druk bezig, waaronder ook evenals het verstrekken van schooluniformen en schoolspullen op een aantal scholen. Ons gezinshuis krijgt ook onze volle aandacht. Een verhuizing naar een fraaier onderkomen is in oktober 2013 gerealiseerd. Nieuw is ons plan om eind 2013 co-financier te worden van een lagere schoolgebouw in Chhagalnaiya en ook in Mirasrai. In november 2013 zijn hierover afspraken gemaakt worden. We laten twee schoolklassen bouwen bij de Tripura stam in de Karerhat Union. In het noorden van de gemeente Mirsarai bouwen we drie klassen voor een nieuwe lagere school in een gebied waar tot op heden gezien de loopafstand weinig kinderen naar school gingen. Twee Nederlandse scholen hebben daar al geld voor bijeengebracht. Prachtig: Nederlandse schoolkinderen voor Bengaalse schoolkinderen!

Laatst gerealiseerde project

Nieuwe spullen voor de primary school

Stichting BAB ondersteunt het onderwijs van schoolkinderen. De regering betaalt inmiddels zowel het lesgeld als de noodzakelijke boeken, maar niet pennen, papier en het uniform. Op de primary school in één van de naburige dorpen, worden ieder jaar door ons oranje school uniformen en school spullen uitgedeeld.  Op de deze school zitten 190 leerlingen in […]

Lees Verder